Home

“Wie de tijd wil weten, moet hem meten

Toen in 1976, als gevolg van de mijnsluitingen, een toenemend aantal mensen met vervroegd pensioen ging, is overwogen om deze vakbekwame mensen een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden.

Hieruit is het  Klokkengilde Eise Eisinga  ontstaan ​​en gevestigd te Heerlen.

De naam is ontleend aan de Friese wolkammer, die in zijn vrije tijd zich bekwaamde in de wis- en sterrenkunde en zich verder ontwikkelde tot astronoom. In zijn woning te Franeker bouwde hij een compleet planetarium, welke nog heden ten dage is te bezichtigen.

De doelstelling van het gilde is: het creëren van een creatieve vrijetijdsinvulling in groepsverband voor gepensioneerden en gelijkgestelden, met het scheppen en onderhouden van een prettige sfeer en een goede teamgeest.

Als hulpmiddel hiertoe wordt gebruikt gemaakt van het vervaardigen van mechanische uurwerken en klokkasten.

De leden van het gilde hebben in de loop der jaren, beoogde de doelstellingen, circa 400 replica’s van authentieke voorbeelden vervaardigd. Daaronder bevonden zich oa een Friese staartklok, een Friese stoelklok, een Staart- en Stoelschippertje, een bakker, diverse staande klokken ook een Ahasuerus Fromanteel en een regulateur. Ten aanzien van al deze klokken zijn de onderdelen van hout (kasten) en metaal (uurwerken) in eigen werkplaats gemaakt. Ieder lid ontvangt na afloop van een project een klok.

Het ledental van het gilde schommelt rond de 11 personen, die 2 keer per week een halve dag op maandag- en dinsdagmorgen samen aan een project werken. Op dit moment heeft een Engels Lantaarn klokje onze aandacht.

Leden kunnen ook aan een eigen project werken als dat hun voorkeur heeft.

Mocht u het lezen van het bovenstaande geïnteresseerd zijn in ons gilde en voor het beoefenen van deze mooie hobby, dan nodigen wij u van harte uit om een ​​bezoek te brengen aan onze werkruimten om u nader te informeren.

Voor het maken van een afspraak kunnen geïnteresseerden zich wenden tot de voorzitter Cor Jansen (tel. 0626348680).